نتیجه داوری مقالات تا 24 ساعت
1400/06/26

 

پژوهشگران محترم

 

بر اساس آخرین مصوبه شورای سیاستگذاری همایش و با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری کنفرانس، مقرر شده تا نتیجه داوری مقالات شما حداکثر تا 24 ساعت پس از دریافت مقاله توسط دبیرخانه در پنل کاربری، مشخص شود. همچنین اطلاع رسانی توسط ایمیل نیز انجام خواهد شد.

 

 

دبیرخانه این همایش از شما پژوهشگر و محقق عزیز تقاضا دارد، سایرین را نیز از این کنفرانس مطلع کنید.