نمایه و انتشار مقالات کنفرانس در سایت و پایگاه های معتبر کشور
1400/05/20

 

به کلیه پژوهشگران عزیز میرساند که بر طبق تفاهم نامه امضا شده با دبیرخانه کنفرانس و چند سایت و پایگاه معتبر علمی  و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در سایت و پایگاه های ذیل،  نمایه و منتشر خواهد شد.

 

سایت و پایگاه سیویلیکا

سایت و پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی

سایت و پایگاه ایران داک