صدور گواهی حضور و شرکت در همایش
1398/01/29

قابل توجه کسانی که نیاز به گواهی حضور در همایش دارند:

 

 

 

طبق مصوبه اخیر شورای سیاستگذاری کنفرانس و پیرو درخواست های شما عزیزان، کسانی که قصد شرکت در همایش را بدون مقاله دارند، این شرایط فراهم شده تا در کنفرانس شرکت کرده و ضمن دریافت گواهی حضور، از امتیازات آن بهره مند شوند.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه ارتباط برقرار کنید 

09050244532

05138820210