دعوت به همکاری افراد حقیقی و حقوقی
1398/01/19

براساس مصوبه شورای سیاستگذاری همایش و به منظور استفاده از طیف وسیعی از نخبگان و پژوشگران در جهت بررسی علمی مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش، از علاقمندان رشته های مرتبط دعوت بعمل می آید.

لذا با توجه به بکارگیری 3 داور مرتبط با موضوع برای هر مقاله؛ از کلیه اساتید و پژوهشگران دارای مدرک دکتری تخصصی PhD و کارشناسی ارشد و دارای سوابق درخشان علمی و پژوهشی که مایل به همکاری افتخاری و داوطلبانه به عنوان کمیته علمی و داور مقالات همایش می باشند، دعوت به عمل می آید که رزومه علمی و پژوهشی خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند تا پس از بررسی در کمیته علمی و در صورت تأیید، نسبت به فعالسازی پنل داوری ایشان اقدام گردد.

 شما می توانید رزمه خود به همراه سوابق تحصیلی و راه های ارتباطی خود را از طریق تلگرام برای شماره  09050244532 ارسال کنید یا در سایت همایش ثبت نام کنید.

 

در صورت نیاز گواهی کمیته علمی یا داوران برای شما صادر خواهد شد.